lundi 10 août 2009

L'asbl Pro Belgica vzw

Pro Belgica is een vereniging die werd opgericht in 1975 en die zich inzet voor de eendracht onder de Belgen. Ze neemt actief deel aan het promoten van onze geschiedenis en onze provinciale culturen. Als uitvloeiing van de civiele maatschappij staat onze vereniging open voor iedereen zonder onderscheid van politieke, religieuze of sociale voorkeur. Pro Belgica wil voraal de kans bieden aan hen die zich bewust zijn van het belang van een nationale samenhorigheid om elkaar te ontmoeten en als verantwoordelijke burgers samen activiteiten te organiseren in overeenstemming met hun belgische gevoeligheid.

Fondée en 1975, Pro Belgica est une association qui oeuvre pour l'entente entre les Belges et participe à la promotion de notre histoire et de nos cultures provinciales. Emanation de la société civile, elle est ouverte à tous, sans distinction d'appartenance politique, religieuse ou sociale. Pro Belgica permet aux personnes conscientes de l'importance de la cohésion nationale, de se rencontrer et de créer ensemble des activités citoyennes en phase avec leur sensibilité belge.

Pro Belgica ondersteunt alle manifestaties die de einheid tussen Belgen bevorderen. Pro Belgica organiseert ontmoetingen, lezingen en najaarscursussen waarbij burgers onze belgische kleuren beter leren kennen en begrijpen en ze met passie te verdedigen. Pro Belgica tracht de gebeurtenissen van onze rijke geschiedenis in een correct(er) daglicht te plaatsen en vernigt burgers met een hart voor België. Pro Belgica levert de meest recente update aan informatie om de term "Belg" beter te begrijpen.

L'association encourage toutes les manifestations d'union entre les Belges. Pro Belgica organise des rencontres, des conférences et universités d'automne pour mieux faire connaître et défendre les couleurs de notre pays. Pro Belgica replace les événements de notre histoire dans leur juste contexte et fédère les bonnes volontés des citoyens amoureux de la Belgique. Pro Belgica offre les meilleurs outils de compréhension pour les Belges, version 2.0.

Bezorgd om de nagedachtenis van onze helden levendig te houden, wenst Pro Belgica de gevechten van september 1830 te herdenken. Zoals ieder jaar, organiseren Pro Belgica en de stad Brussel in medewerking met de Vrijwilligers 1830 een plechting viering op het Martelaarsplein te Brussel : deze organisatoren hopen dat talrijke Belgen op 26 september 2009 zullen aansluiten bij de herdenking van de dagen van september 1830 die aan de basis liggen van het ontstaan van ket koninkrijk België.

Soucieux de perpétuer la mémoire de nos héros, Pro Belgica tient à commémorer les combats de septembre 1830. Comme chaque année, Pro Belgica et la ville de Bruxelles organisent avec la participation des Volontaires de 1830 un hommage solennel à la place des Martyrs à Bruxelles. Les organisateurs espèrent que de nombreux Belges se joindront le 26 septembre 2009 à la commémoration des combats de septembre 1830 qui sont à l'origine du royaume de Belgique.

13h45. Hommage au Soldat Inconnu - Hulde aan de Onbekende Soldaat (Congreskolom, Koningstraat, 1000 Brussel - Colonne du Congrès, rue Royale, 1000 Bruxelles).

15h. Cérémonie au monument Patria (place des Martyrs) - Plechtigheid aan het Patria Monument (Martelaarsplein)

1 commentaire:

Mimi Jolie a dit…

Bonjour Petit Belge,

Pas trop sur le net depuis quelques
jours,car j'ai mon mari qui est en congés,voila rentré du bord de mer,
un peu de vent,mais il fait encore trés chaud.
Bonne fin d'aprem à toi,
Bises de Mimi Jolie du Sud.